MACKMYRA BRUK

Mackmyra järnbruk anlades av bönder i området redan i slutet av 1500-talet. Efter flera arrendatorer och ägarbyten övertogs fabriken 1697 av Elisabet Bröms. Under hennes tjänstgöringstid har anläggningens skogsresurser utökats kraftigt. Fabriken köptes av grosshandlaren Olof Elfbrink i början av 1800-talet och ägs än idag av hans ättlingar.

Stålverket flyttades till den närliggande Forsbacka bruk. 1877. Mackmyra blev en lantgård med ett stort och utvecklat jordbruk. Runt gården består den traditionella bruksmiljön av bryggerier, smeder, kvarnar, lager, bodar och smeders ”hem och arbetare” längs Mill Street. Det finns också en engelsk park med ett lusthus från 1830-talet. Mackmyra knyter väl an till brukets traditioner, eftersom det redan 1800-1839 fanns ett brännvinsbränneri i Mackmyra.

Mackmyra järnbruk
Rulla till toppen